tablo

tablo

Tablo,加拿大韩裔,Hip-Hop歌手,词曲家,韩国当红嘻哈组合Epik High队长兼主唱。Epik High 迄今发行六张正规专辑,Tablo与成员DJ Tukutz共同写了Epik High的所有曲子,而另外一位成员Mithra Jin则写了几乎所有的词。查看详细>>

最新专辑

相关推荐