indochine

indochine

一支法国乐队Indochine,这个乐队名称有一些意思。Indochine是两个词Indo和Chine组成,在法语中,Indo就是印度,Chine就是中国。从音译上看,该乐队叫做"印度支那",所谓印度支那,地理上是指中南半岛。因为新航路开辟之后,欧洲人普遍认为亚洲只有两个国家...查看详细>>

最新专辑

相关推荐