luther vandross

luther vandross

路德·范德鲁斯(Luther Ronzoni Vandross,1951年4月20日-2005年7月1日),美国节奏蓝调和灵魂音乐创作歌手,音乐制作人。他获得过8个格莱美音乐奖,其中包括四次最佳节奏蓝调男歌手奖。2004年他获得4个格莱美奖,其中包括年度最佳歌曲奖,奖励他创作《Dance with My Fa...查看详细>>

相关推荐